Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, обособени в 349 позиции"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-27 15:38:55
№ 20150227tucO2465940

Описание:Документи
51082015271602_RESHENIE.PDF
11262015271702_обявление-27022015.pdf
12172015271702_1STR DOKUMENTACIQ.PDF
12232015271702_documentacia_270215 (1).docx
15432015271702_Гаранции за участие-27022015.xlsx
37392015271702_Техническа спецификация-27022015.xls

ПубликацияДата
Разяснение по условията на обществената поръчка 2015-03-10 14:20:00
Разяснение по условията на обществената поръчка - 11.03.2015 год. 2015-03-11 13:10:00
Разяснение по условията на обществената поръчка - 16.03.2015 г. 2015-03-16 13:50:00
Разяснение по условията на обществената поръчка - 25.03.2015 год 2015-03-25 15:40:00
Разяснение по условията в обществената поръчка - 26.03.2015 год. 2015-03-26 07:50:00
Протокол №2/17.04.2015г. 2015-04-21 14:25:00
Уведомление за отваряне на ценови предложения 2015-06-29 16:20:00
Покани за провеждане на публичен жребий 2015-07-06 14:35:00
Решение №194/10.07.2015 год. 2015-07-10 17:35:00
Протокол № 1 2015-07-10 17:40:00
Протокол № 3 2015-07-10 17:40:00
Протокол № 4 2015-07-10 17:40:00
Протокол № 5 2015-07-10 17:40:00
Протокол № 6 2015-07-10 17:45:00
Решение за прекратяване за обособени позиции, за които не е подадена нито една оферта за участие 2015-07-13 13:50:00
Решение за прекратяване за обособени позиции, за които подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя 2015-07-13 13:50:00
РЕШЕНИЕ №210/24.07.2015г. 2015-07-24 15:30:00
Решение №210/24.07.2015 год. за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка в частта за обособена позиция № 256 2015-07-27 10:05:00
Информация за върнати гаранции за участие на остранени участници 2015-07-31 08:20:00
Информация за върнати гаранции за участие на класирани участници след второ място 2015-07-31 08:30:00
Покана за получаване на оригинал на банкова гаранция 2015-07-31 08:50:00
Покани за получаване на оригинална банкова гаранция за участие 2015-08-13 17:50:00
Покана за получаване на оригинална банкова гаранция за участие 2015-08-13 17:55:00
Връщане на гаранция за участие 2015-08-13 18:05:00
Обявление за възложена поръчка 2015-08-14 09:25:00
Върнат оригинал на банкови гаранции 2015-08-20 14:10:00
Покана за връщане на оригинал на банкова гаранция 2015-08-20 14:25:00
Върнати гаранции за участие 2015-08-24 15:20:00
Покана за връщане на оригинал на банкова гаранция 2015-08-24 15:45:00
Информация за върната гаранция 2015-08-20 12:40:00
Обявление за възложена поръчка 2015-09-02 07:45:00
Върнат оригинал на банкова гаранция за участие 2015-09-04 13:35:00
Информация за усвоена гаранция 2015-09-03 14:35:00
Искане за техническа редакция към обявление за възложена поръчка, публикувано на 01.09.2015 год. 2015-09-17 15:30:00
Друго / Информация за извършено плащане от фирма - изпълнител към фирма - подизпълнител 2015-11-30 15:40:00
Допълнително споразумение №304/31.08.2016 год. към договор №234/21.08.2015 год. с "Аквахим" АД 2016-09-17 09:15:00
Допълнително споразумение №292/31.08.2016 год. към договор №233/21.08.2015 год. със "Софарма Трейдинг" АД 2016-09-17 09:15:00
Допълнително споразумение №297/31.08.2016 год. към договор №231/21.08.2015 год. с "Медимаг" ЕООД 2016-09-17 09:20:00
Допълнително споразумение №293/31.08.2016 год. към договор №228/21.08.2015 год. с "Капамед" ЕООД 2016-09-17 09:25:00
Допълнително споразумение №310/31.08.2016 год. към договор №200/07.08.2015 год с "Перфект Медика" ООД 2016-09-17 09:30:00
Допълнително споразумение №306/31.08.2016 год. към договор №224/21.08.2015 год. с "Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2016-09-17 09:35:00
Допълнително споразумение №311/31.08.2016 год. към договор №221/21.08.2015 год. с "Марвена М" ООД 2016-09-17 09:45:00
Допълнително споразумение №299/31.08.2016 год. към договор №220/21.08.2016 год. с "Медикъл Имидж" ООД 2016-09-17 09:50:00
Допълнително споразумение №296/31.08.2016 год. към договор №219/21.08.2015год. с "Инфомед" ЕООД 2016-09-17 09:55:00
Допълнително споразумение №298/31.08.2016 год. към договор №217/21.08.2015 год. с "Хелмед България" ЕООД 2016-09-17 09:55:00
Допълнително споразумение №302/31.08.2016 год. към договор №216/21.08.2015 год. с "Химтекс" ООД 2016-09-17 10:05:00
Допълнително споразумение №295/31.08.2016 год. към договор №213/21.08.2015год. с "Медитрейд" ЕООД 2016-09-17 10:05:00
Допълнително споразумение №294/31.08.2016 год. към договор №209/20.08.2015 год. с "Ридаком" ЕООД 2016-09-17 10:10:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №218/21.08.2015 год. "Лабекс Инженеринг" ООД 2016-09-27 15:55:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №222/21.08.2015 год. "Хроно" ООД 2016-09-27 15:55:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 223/21.08.2015 год. "РСР" ЕООД 2016-09-27 15:55:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №225/21.08.2015 год. "Истлинк България" ЕООД 2016-09-27 16:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 226/21.08.2015 год. "Медилаб" ЕООД 2016-09-27 16:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №227/21.08.2015 год. "Бикомед" ООД 2016-09-27 16:05:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №208/20,08,2015 год. "Интер Бизнес 91" ЕООД 2016-09-28 16:25:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №210/20,08,2015год. "АА Медикъл България" ООД 2016-09-28 16:25:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №211/21,08,2015 год. "Електро Мед България" ЕООД 2016-09-28 16:25:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 212/21,08,2015 год. "Диасистемс" ЕООД 2016-09-28 16:30:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 214/21,08,2015 год. "Лаб Диагностика" ООД 2016-09-28 16:30:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №215/21,08,2015 год. с "Мерк България" ЕАД 2016-09-28 16:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №199/06.08.2015 год. с "Етропал Трейд" ООД 2016-09-29 12:45:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 204/07.08.2015 год. с "Елпак Лизинг" ЕООД 2016-09-29 12:45:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №203/07.08.2015 год. с "Унифарм" АД 2016-09-29 12:50:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 202/07.08.2015 год. с "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД 2016-09-29 12:55:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 201/07.08.2015 год. с "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД 2016-09-29 13:15:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №213/21.08.2015 год. на "Медитрейд" ЕООД 2016-10-11 08:40:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №230/21.08.2015 год. на Топ Диагностика" ООД 2016-10-11 08:45:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №229/21.08.2015 год. на "Ливеда Мед 2000" ООД 2016-10-11 08:50:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №234/21.08.2015 год. на "Аквахим" АД 2016-10-27 11:50:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №233/21.08.2015 год. на "Софарма Трейдинг" АД 2016-11-08 10:20:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №217/21.08.2015 год. на "Хелмед България" ЕООД 2016-11-08 10:20:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №221/21.08.2015 год. с "Марвена М" ООД 2017-03-23 15:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №224/21.08.2015 год. с "Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2017-03-23 15:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №220/21.08.2015 год. с "Медикъл Имидж" ООД 2017-03-23 15:40:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №219/21.08.2015 год. с "Инфомед" ЕООД 2017-03-23 15:50:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №216/21.08.2015 год. с "Химтекс" ООД 2017-03-23 16:10:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №209/20.08.2015 год. с "Ридаком" ЕООД 2017-03-23 16:15:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №228/21.08.2015 год. с "Капамед" ЕООД 2017-03-24 11:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №231/21.08.2015 год. с "Медимаг" ЕООД 2017-03-24 11:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №232/21.08.2015 год. с "Софбиолайф" ООД 2017-03-24 11:40:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №200/07.08.2015 год. с "Перфект Медика" ООД 2017-05-10 13:25:00
Договор № 199 От дата: 2015-08-06 2015-08-25 12:50:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-08-06 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-08-06 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-08-06 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-08-06 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-08-06 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-08-06 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 199 От дата: 2015-08-06 2016-04-04 00:00:00
Договор № 201 От дата: 2015-08-07 2015-08-25 13:10:00
Плащане по договор №: 201 От дата: 2015-08-07 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 201 От дата: 2015-08-07 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 201 От дата: 2015-08-07 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 201 От дата: 2015-08-07 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 201 От дата: 2015-08-07 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 201 От дата: 2015-08-07 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 201 От дата: 2015-08-07 2016-04-04 00:00:00
Договор № 202 От дата: 2015-08-07 2015-08-25 13:20:00
Плащане по договор №: 202 От дата: 2015-08-07 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 202 От дата: 2015-08-07 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 202 От дата: 2015-08-07 2016-01-19 00:00:00
Договор № 203 От дата: 2015-08-07 2015-08-25 13:35:00
Плащане по договор №: 203 От дата: 2015-08-07 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 203 От дата: 2015-08-07 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 203 От дата: 2015-08-07 2016-01-19 00:00:00
Договор № 204 От дата: 2015-08-07 2015-08-25 14:05:00
Договор № 208 От дата: 2015-08-20 2015-08-25 14:30:00
Плащане по договор №: 208 От дата: 2015-08-20 2016-01-19 00:00:00
Договор № 227 От дата: 2015-08-21 2015-08-25 14:45:00
Плащане по договор №: 227 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 227 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 227 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 227 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 227 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 227 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 227 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Договор № 226 От дата: 2015-08-21 2015-08-25 14:55:00
Договор № 225 От дата: 2015-08-21 2015-08-25 15:50:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2015-08-21 2016-01-20 17:33:27
Плащане по договор №: 225 От дата: 2015-08-21 2016-01-20 17:33:47
Договор № 224 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 08:50:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 223 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 09:20:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Договор № 222 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 09:30:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 221 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 10:10:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Договор № 220 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 10:25:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 219 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 10:35:00
Договор № 218 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 11:00:00
Плащане по договор №: 218 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 217 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 11:20:00
Плащане по договор №: 217 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 217 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 217 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 216 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 11:30:00
Плащане по договор №: 216 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 216 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 215 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 14:30:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 214 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 14:40:00
Плащане по договор №: 214 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Договор № 213 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 14:50:00
Плащане по договор №: 213 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 213 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 213 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 212 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 15:10:00
Плащане по договор №: 212 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 211 От дата: 2015-08-21 2015-08-27 15:25:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2015-08-21 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Договор № 210 От дата: 2015-08-20 2015-08-27 15:35:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2015-08-20 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2015-08-20 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2015-08-20 2016-01-19 00:00:00
Договор № 209 От дата: 2015-08-20 2015-08-28 09:05:00
Плащане по договор №: 209 От дата: 2015-08-20 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 209 От дата: 2015-08-20 2016-01-19 00:00:00
Договор № 234 От дата: 2015-08-21 2015-08-28 09:30:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Договор № 233 От дата: 2015-08-21 2015-08-28 09:45:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-01-20 09:20:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-01-20 09:20:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-01-20 09:20:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-01-20 09:20:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-01-20 09:25:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-01-20 09:25:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-01-20 09:25:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-02-11 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 233 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Договор № 232 От дата: 2015-08-21 2015-08-28 09:55:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2015-08-21 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 231 От дата: 2015-08-21 2015-08-28 10:05:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 230 От дата: 2015-08-21 2015-08-28 10:15:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 228 От дата: 2015-08-21 2015-08-28 10:25:00
Плащане по договор №: 228 От дата: 2015-08-21 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 228 От дата: 2015-08-21 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 228 От дата: 2015-08-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 228 От дата: 2015-08-21 2016-04-04 00:00:00
Договор № 229 От дата: 2015-08-21 2015-08-28 11:05:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2015-08-21 2016-01-19 00:00:00
Договор № 200 От дата: 2015-08-07 2015-09-01 08:25:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 200 От дата: 2015-08-07 2016-04-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки