Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-25 12:52:26
№ 20150225gTOq2456409

Описание:

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”


Документи
51552015251602_1стр документация лекарства.PDF
52042015251602_решение лекарства 25022015.PDF
08032015251702_dokumentacia25022015.doc
08112015251702_обявление25022015.pdf
46052015251702_PKТехническа спецификация25022015(1).xls

ПубликацияДата
Протокол №2 2015-04-17 17:00:00
Уведомление за отваряне на ценови предложения 2015-05-05 13:25:00
Покани за жребий 2015-05-20 15:55:00
Протокол №1/14.04.2015г. 2015-06-05 15:35:00
Протокол №3/05.05.2015г. 2015-06-05 15:35:00
Протокол №4/11.05.2015г. 2015-06-05 15:40:00
Протокол №5/20.05.2015г. 2015-06-05 15:40:00
Протокол №6/27.05.2015г. 2015-06-05 15:45:00
Протокол №7/05.06.2015г. 2015-06-05 15:50:00
Решение №155/05.06.2015г. 2015-06-05 15:55:00
Решение №155/05.06.2015г. за прекратяване на процедура за възлагане на ОП/позиции от процедурата 2015-06-08 08:55:00
Покана за получаване на оригинал на банкова гаранция 2015-07-17 13:25:00
Върнати гаранции за участие 2015-07-20 09:45:00
Обявление за възложена поръчка 2015-07-23 10:00:00
Върнат оригинал на банкова гаранция 2015-08-20 14:30:00
Допълнително споразумение №312/15.09.2016 год. към договор №175 от 17.07.2015 год. с "Фьоникс Фарма" ЕООД 2016-09-17 08:35:00
Допълнително споразумение №305/31.08.2016 год. към договор №183/17.07.2015 год. с "Търговска Лига Национална Аптечен Център" АД 2016-09-17 08:35:00
Допълнително споразумение №303/31.08.2016 год. към договор №178/17.07.2015 год. с "Инвекс Трейдинг" АД 2016-09-17 08:50:00
Допълнтелно споразумение №301 от 31.08.2016 год. към договор №184/17.07.2015 год. с "Медекс" ООД 2016-09-17 08:55:00
Допълнително споразумение №300/31.08.2016 год. към договор №177/17.07.2015 год. с "Химтекс" ООД 2016-09-17 09:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №180/17.07.2015 год. с "Б.Браун Медикал" ЕООД 2016-09-29 13:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №179/17.07.2015 год. с "Булфарма" ООД 2016-09-29 13:05:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №176/17.07.2015 год. с "Антисел България" ООД 2016-09-29 13:05:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №181/17.07.2015 год. на "Химимпорт Фарма" АД 2016-10-11 08:30:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №182/17.07.2015 год. на "Фаркол" АД 2016-10-11 08:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №177/17.07.2015 год. с "Химтекс" ООД 2017-03-23 14:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №178/17.07.2015 год. с "Инвекс Трейдинг" АД 2017-04-12 19:30:00
Информация за изпълнението на договор за обществена пъръчка №183/17.07.2015 год. с "Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД 2017-04-12 19:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №175/17.07.2015 год. с "Фьоникс Фарма" ЕООД 2017-05-10 13:25:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №184/17.07.2015 год. с "Медекс" ООД 2017-05-10 16:10:00
Договор № 175 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:25:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 15:42:04
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 175 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Договор № 176 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:30:00
Плащане по договор №: 176 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 176 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 176 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 176 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 176 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 176 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 176 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Договор № 177 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:30:00
Плащане по договор №: 177 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 177 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Договор № 178 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:35:00
Плащане по договор №: 178 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 178 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 178 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Договор № 179 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:35:00
Плащане по договор №: 179 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 179 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 179 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 179 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Договор № 180 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:40:00
Плащане по договор №: 180 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 180 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 180 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Договор № 181 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:40:00
Плащане по договор №: 181 От дата: 2015-07-17 2015-12-03 00:00:00
Договор № 182 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:45:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 182 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Договор № 183 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:45:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 183 От дата: 2015-07-17 2016-04-04 00:00:00
Договор № 184 От дата: 2015-07-17 2015-07-21 12:50:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2015-07-17 2016-01-19 00:00:00

<-- Обратно към поръчки