Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ - Смолян АД”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-01-20 17:14:46
№ 20150120oTty2394817

Описание:

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ - Смолян АД


Документи
16102015201701_адм.сведения-Приложение №3.doc
16172015201701_Проектодоговор-перилни.doc
16232015201701_спецификация-20012015.xls
16322015201701_Техническо предложение.doc
16352015201701_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.xls

ПубликацияДата
Публична покана 2015-01-20 17:15:00
Покана за жребий 2015-02-03 17:10:00
Протокол 2015-02-10 14:35:00
Писма до участниците относно провеждане на публичен жребий 2015-03-05 14:15:00
Протокол от 09.03.2015 год 2015-03-10 14:20:00
Уведомителни писма от участници относно отказ за сключване на договор 2015-03-12 07:50:00
Покани за сключване на договор 2015-03-13 09:20:00
Договор № 82 От дата: 2015-02-17 2015-02-27 09:50:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-05-20 16:34:43
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-06-19 16:37:28
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-02-17 2016-04-04 00:00:00
Договор № 79 От дата: 2015-02-13 2015-02-27 10:05:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2015-05-20 16:37:42
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2015-06-19 16:38:41
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-02-13 2016-04-04 00:00:00
Договор № 93 От дата: 2015-02-19 2015-02-27 14:40:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2015-05-20 16:23:44
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2015-05-20 16:24:12
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-02-19 2016-03-10 00:00:00
Договор № 88 От дата: 2015-02-18 2015-03-05 07:35:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-05-20 16:24:55
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 16:34:47
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-02-18 2016-04-04 00:00:00
Договор № 103 От дата: 2015-02-27 2015-03-05 13:35:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-02-27 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-02-27 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-02-27 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-02-27 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-02-27 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-02-27 2016-03-10 00:00:00
Договор № 117 От дата: 2015-03-19 2015-03-20 11:00:00
Договор № 116 От дата: 2015-03-18 2015-03-20 11:00:00
Договор № 115 От дата: 2015-03-18 2015-03-20 11:00:00
Плащане по договор №: 115 От дата: 2015-03-18 2015-10-20 00:00:00

<-- Обратно към поръчки