Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на електрически материали, водопроводни части, строителни материали и електрически уреди за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-01-20 17:10:56
№ 20150120ghVB2383674

Описание:

Доставка на електрически материали, водопроводни части, строителни материали и електрически уреди за нуждите на МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД


Документи
12582015201701_адм.сведения-Приложение №3.doc
13042015201701_Проектодоговор.doc
13262015201701_СПЕЦИФИКАЦИЯ- 20.01.2015.xls
13372015201701_Техническо предложение.doc
13462015201701_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.xls

ПубликацияДата
Публична покана 2015-01-20 17:15:00
Протокол 2015-01-30 13:30:00
Уведомление за отказ за сключване на договор по СОП№7 2015-02-11 16:05:00
Покана за подписване на договор СОП№7 2015-02-11 16:05:00
Договор № 72 От дата: 2015-02-04 2015-02-27 09:10:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:26:02
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:30:45
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:31:34
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-06-19 16:36:08
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-02-04 2016-04-04 00:00:00
Договор № 80 От дата: 2015-02-16 2015-02-27 09:35:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2015-05-20 16:33:49
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2015-06-19 16:38:03
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2015-10-20 10:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-02-16 2016-04-04 00:00:00
Договор № 73 От дата: 2015-02-09 2015-02-27 09:40:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-02-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-02-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2015-02-09 2016-02-18 00:00:00
Договор № 81 От дата: 2015-02-17 2015-02-27 09:45:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-02-17 2015-06-19 16:36:50

<-- Обратно към поръчки