Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа по обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-02-21 00:00:00
№ 20150116WPEf2361683

Описание:ПубликацияДата
Информация за върнати гаранции за изпълнение на договор 2014-11-01 13:15:00
Договор № 131 От дата: 2013-08-13 2013-08-13 00:00:00
Плащане по договор №: 131 От дата: 2013-08-13 2014-11-20 16:00:00
Договор № 162 От дата: 2013-08-26 2013-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 162 От дата: 2013-08-26 2014-11-20 16:00:00
Договор № 151 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 151 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Договор № 136 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Договор № 147 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 147 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Договор № 155 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 155 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Договор № 141 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 141 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 00:00:00
Договор № 161 От дата: 2013-08-26 2013-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 161 От дата: 2013-08-26 2014-11-20 16:00:00
Договор № 137 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2013-08-15 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2013-08-15 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2013-08-15 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2013-08-15 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2013-08-15 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2013-08-15 2016-04-04 00:00:00
Договор № 156 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 156 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 156 От дата: 2013-08-15 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 156 От дата: 2013-08-15 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 156 От дата: 2013-08-15 2016-04-04 00:00:00
Договор № 144 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 144 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Договор № 165 От дата: 2013-08-26 2013-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 165 От дата: 2013-08-26 2014-11-20 16:00:00
Договор № 154 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 154 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Договор № 164 От дата: 2013-08-26 2013-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2013-08-26 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2013-08-26 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2013-08-26 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 164 От дата: 2013-08-26 2016-04-04 00:00:00
Договор № 159 От дата: 2013-08-26 2013-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 159 От дата: 2013-08-26 2014-11-20 16:00:00
Договор № 163 От дата: 2013-08-26 2013-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 163 От дата: 2013-08-26 2014-11-20 16:00:00
Договор № 157 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 157 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Договор № 145 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 145 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Договор № 142 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 142 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 142 От дата: 2013-08-15 2016-02-18 00:00:00
Договор № 184 От дата: 2013-09-09 2013-09-09 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 184 От дата: 2013-09-09 2016-04-04 00:00:00
Договор № 166 От дата: 2013-08-26 2013-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 166 От дата: 2013-08-26 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 166 От дата: 2013-08-26 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 166 От дата: 2013-08-26 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 166 От дата: 2013-08-26 2016-04-04 00:00:00
Договор № 133 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 133 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Договор № 160 От дата: 2013-08-26 2013-08-26 00:00:00
Плащане по договор №: 160 От дата: 2013-08-26 2014-11-20 16:00:00
Договор № 138 От дата: 2013-08-15 2013-08-15 00:00:00
Плащане по договор №: 138 От дата: 2013-08-15 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 138 От дата: 2013-08-15 2016-04-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки