Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности, подаръчни комплекти за кръводарители, покупка, зареждане и рециклиране на касети с тонер по самостоятелно обособени позиции за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-01-13 16:10:00
№ 20150113vmZg2346132

Описание:

Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности, подаръчни комплекти за кръводарители, покупка, зареждане и рециклиране на касети с тонер по самостоятелно обособени позиции за нуждите на МБАЛ Д-р Братан ШукеровАД


Документи
13362015131601_адм.сведения-Приложение №3.doc
13422015131601_Проектодоговор.doc
13522015131601_техническа спецификация 2015.xls
14022015131601_ценово предложение 2015.xls
17262015131601_publichna pokana.pdf
09352015131701_Техническо предложение.doc

ПубликацияДата
Разяснение - ценово предложение 2015-01-17 14:25:00
Протокол 2015-01-28 13:00:00
Протокол № 2, неразделна част от протокол от 23.01.2015 год. 2015-01-29 14:30:00
Договор № 83 От дата: 2015-02-04 2015-02-27 09:15:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:38:32
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:38:59
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:39:30
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 83 От дата: 2015-02-04 2016-04-04 00:00:00
Договор № 69 От дата: 2015-02-04 2015-02-27 09:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:32:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-02-04 2016-04-04 00:00:00
Договор № 70 От дата: 2015-02-04 2015-02-27 09:30:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-04-16 11:58:57
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-04-16 11:59:23
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-04-16 11:59:49
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:19:33
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:20:01
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:21:29
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-06-19 16:35:29
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-02-04 2016-04-04 00:00:00
Договор № 71 От дата: 2015-02-04 2015-02-27 09:30:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:35:26
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:35:54
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-05-20 16:36:36
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-06-19 16:47:41
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-06-19 16:48:12
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-06-19 16:48:43
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2015-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 71 От дата: 2015-02-04 2016-03-10 00:00:00

<-- Обратно към поръчки