Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-01-12 17:01:21
№ 20150112zVEa2337562

Описание:

“Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ Д-р Братан ШукеровАД  по обособени позиции”


Документи
19012015121701_покана-сервиз.pdf
19212015121701_техн.спецификация и ценово предложение-Приложение №1 и №2.xls
19352015121701_адм.сведения-Приложение №3.doc
19472015121701_проектодоговор-абон.обслужване-Приложение №4.pdf
20002015121701_проектодоговор-повикване-Приложение №5.pdf

ПубликацияДата
Разяснение по условията в публичната покана 2015-01-14 17:05:00
Протокол № 1 2015-01-27 14:45:00
Протокол № 2/04.02.2015 год. 2015-02-05 14:45:00
Договор № 86 От дата: 2015-02-18 2015-02-27 08:00:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-02-18 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-02-18 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-02-18 2015-12-18 00:00:00
Договор № 91 От дата: 2015-02-19 2015-02-27 08:05:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2015-04-16 11:58:07
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-02-19 2016-04-04 00:00:00
Договор № 77 От дата: 2015-02-12 2015-02-27 08:10:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2015-04-30 13:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 77 От дата: 2015-02-12 2016-04-04 00:00:00
Договор № 85 От дата: 2015-02-18 2015-02-27 08:45:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-04-16 11:57:28
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-05-20 16:18:45
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 16:39:20
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 16:40:04
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-02-18 2016-04-04 00:00:00
Договор № 87 От дата: 2015-02-18 2015-02-27 08:55:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2015-04-16 11:53:21
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2015-05-20 16:17:09
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2015-06-19 16:41:43
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-02-18 2016-04-04 00:00:00
Договор № 94 От дата: 2015-02-20 2015-02-27 09:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-02-20 2015-04-16 11:56:35
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-02-20 2015-05-20 16:17:53
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-02-20 2015-06-29 00:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-02-20 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-02-20 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-02-20 2015-10-20 00:00:00
Договор № 92 От дата: 2015-02-19 2015-02-27 09:00:00
Договор № 89 От дата: 2015-02-18 2015-02-27 11:30:00

<-- Обратно към поръчки