Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на вода за питейно битови нужди, отвеждане и пречистване на отпадни води на обекти/сгради на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД за срок от 36 месеца

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-01-12 15:39:00
№ 20150112umcb2328237

Описание:

Доставка на вода за питейно битови нужди, отвеждане и пречистване на отпадни води на обекти/сгради на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД за срок от 36 месеца


Документи
32112015121601_проектодоговор.pdf
32252015121601_решение №8-12.01.2015.PDF

ПубликацияДата
Становище на АОП 2015-01-20 08:55:00
Договор за доставка на вода за питейно битови нужди, отвеждане и пречистване на отпадни води на обекти/сгради на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД за срок от 36 месеца. 2015-02-06 13:50:00
Информация за сключен договор 2015-02-09 11:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №60/02.02.2015 год. 2018-03-20 14:35:00
Договор № 60 От дата: 2015-02-02 2015-02-06 13:55:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2015-02-02 2016-04-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчки