Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-01 00:00:00
№ 20141216dPgs2255389

Описание:Документи
12422014161712_Решение.pdf
12482014161712_dokumentacia1strmedkonsum300920141.pdf
13002014161712_Документация.doc
13092014161712_Обявление.pdf
13382014161712_Техническа спецификация.xls

ПубликацияДата
Протокол № 2 2014-12-12 17:00:00
УВЕДОМЛЕНИЕ 2014-12-29 17:00:00
Решение №4/07.01.2015 год. 2015-01-07 16:00:00
Протокол № 1 2015-01-07 16:00:00
Протокол № 4 2015-01-07 16:00:00
Протокол № 3 2015-01-07 16:00:00
Освободена гаранция на отстранен участник 2015-01-22 11:35:00
Освободена гаранция за участие на класиран участник на първо място, след сключване на договор 2015-01-23 16:05:00
Освободена гаранция за класиран участник на първо място 2015-02-04 11:45:00
Освободена гаранция на класиран участник на второ място 2015-02-04 11:45:00
Обявление за възложена поръчка 2015-01-24 12:40:00
Обявление за възложена поръчка 2015-02-06 07:30:00
Върната гаранция за участие 2015-02-25 14:15:00
Информация за датите и основанието за приключване или прекратяване на договор №84/17.02.2015 год. с "Б.Браун Медикал" ЕООД 2015-09-11 08:35:00
Информация за датите и основанието за приключване или прекратяване на договор №42/23.01.2015 год. с "Интер Бизнес 91" ЕООД 2015-09-11 08:40:00
Информация за датите и основанието за приключване или прекратяване на договор №44/23.01.2015 год. с "Истлинк България" ЕООД 2015-09-11 08:40:00
Информация за датите и основанието за приключване или прекратяване на договор №61/03.02.2015 год. с "Ливеда Мед 2000" ООД 2015-09-11 08:45:00
Информация за датите и основанието за приключване или прекратяване на договор №41/23.01.2015 год. с "Перфект Медика" ООД 2015-09-11 08:45:00
Информация за датите и основанието за приключване или прекратяване на договор №43/23.01.2015 год. с "Агарта ЦМ" ЕООД 2015-09-11 08:50:00
Информация за върнати гаранции за изпълнение на договор 2015-09-25 10:00:00
Покана за получаване на оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор 2015-09-25 14:40:00
Информация за изпълнен договор № 41/23.01.2015 год. с "Перфект Медика" ООД 2015-09-30 13:40:00
Информация за изпълнен договор №61/03.02.2015 год. с "Ливеда Мед 2000" ООД 2015-09-30 13:40:00
Информация за върнат оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор №41/23.01.2015 год. 2015-11-02 08:20:00
Информация за изпълнението на договор №42 от 23.01.2015 год. с "Интер Бизнес 91" ЕООД 2015-11-11 09:25:00
Допълнително споразумение №21 от 22.01.2016 год. към договор от 23.01.2015 год. с "Агарта-ЦМ" ЕООД 2016-02-03 09:50:00
Информация за изпълнен договор за обществена поръчка №44/23.01.2015г. с "Истлинк България" ЕООД 2016-02-10 10:10:00
Информация за изпълнен договор по обществена поръчка №40/23.01.2015г. с "Ридаком" ЕООД 2016-02-10 10:10:00
Информация за върната гаранция за изпълнение на договор 2016-03-01 09:30:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №84/17.02.2015 год. с "Б.Браун Медикал" ЕООД 2016-03-24 08:45:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №43 от 23.01.2015 год. с "Агарта - ЦМ"ЕООД 2016-08-02 08:25:00
Информация за върната гаранция за изпълнение на договор 2016-08-02 08:25:00
Договор № 41 От дата: 2015-01-23 2015-01-23 14:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-04-16 14:55:41
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-04-16 14:56:05
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-05-20 16:42:22
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-05-20 16:42:49
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-05-20 16:43:25
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-09-18 15:40:33
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-09-18 15:40:56
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-01-23 2015-10-20 00:00:00
Договор № 61 От дата: 2015-02-03 2015-02-03 14:25:00
Плащане по договор №: 61 От дата: 2015-02-03 2015-04-16 14:56:55
Плащане по договор №: 61 От дата: 2015-02-03 2015-04-16 14:57:21
Плащане по договор №: 61 От дата: 2015-02-03 2015-05-20 16:44:17
Договор № 42 От дата: 2015-01-23 2015-01-23 00:00:00
Плащане по договор №: 42 От дата: 2015-01-23 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 42 От дата: 2015-01-23 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: 42 От дата: 2015-01-23 2015-10-20 10:00:00
Плащане по договор №: 42 От дата: 2015-01-23 2015-11-20 00:00:00
Договор № 84 От дата: 2015-02-17 2015-02-17 10:25:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-02-17 2015-06-19 10:35:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-02-17 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-02-17 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-02-17 2015-10-20 10:00:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-02-17 2016-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-02-17 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-02-17 2016-04-04 00:00:00
Договор № 44 От дата: 2015-01-23 2015-01-23 12:35:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-01-23 2015-06-22 12:46:55
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-01-23 2015-10-20 10:00:00
Договор № 43 От дата: 2015-01-23 2015-01-23 09:00:00
Договор № 40 От дата: 2015-01-07 2015-01-23 14:05:00

<-- Обратно към поръчки