Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-08 00:00:00
№ 20141212jnWf2237869

Описание:Документи
19252014161312_Документация 1 страница 08.10.2014.pdf
19322014161312_Документация.doc
19412014161312_Обявление 08.10.2014.pdf
19482014161312_Решение 08.10.2014.pdf

ПубликацияДата
Протокол № 2 2014-12-12 17:00:00
Уведомление за отваряне на ценовите предложения 2015-01-14 17:05:00
Решение № 16/21.01.2015год. 2015-01-22 14:35:00
Протокол № 1 2015-01-22 14:35:00
Протокол № 3 2015-01-22 14:35:00
Протокол № 4 2015-01-22 14:35:00
Върната гаранция за участие на отстранен участник 2015-02-06 14:40:00
Изпратена покана за връщане на оригинал на банкова гаранция 2015-02-06 14:40:00
Покана за получаване на оригинал н банкова гаранция 2015-02-12 16:15:00
Обявление за възложена поръчка 2015-02-23 09:30:00
Покана за получаване на оригинал н банкова гаранция 2015-02-23 15:20:00
Върната гаранция за участие в процедура 2015-02-25 14:20:00
Връщане на гаранция за участие 2015-03-05 08:05:00
Информация за изпълнен договор №78/13.02.2015г. 2015-05-05 14:15:00
Анекс към договор с подпизпълнител от 27.02.2015 год. 2015-05-25 15:10:00
Друго / Информация за извършено плащане от фирмата изпълнител към фирмата - подизпълнител 2015-07-21 15:25:00
Покани за получаване на оригинал на банкова гаранция за изпълнение 2015-07-31 10:50:00
Информация за изпълнението на договор №90/18.02.2015 год. по обществена поръчка 2015-08-04 12:15:00
Информация за върната гаранция за изпълнение на договор №102/26.02.2015 год. 2015-08-04 13:20:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №102/26.02.2015 год. с "Медикъл Имидж" ООД 2016-11-15 08:55:00
Договор № 78 От дата: 2015-02-13 2015-02-27 10:05:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-02-13 2015-05-20 16:45:01
Договор № 90 От дата: 2015-02-18 2015-02-27 10:10:00
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-02-18 2015-04-16 14:53:58
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-02-18 2015-04-16 14:54:39
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-02-18 2015-05-20 16:41:21
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-02-18 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-02-18 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-02-18 2015-08-20 00:00:00
Договор № 102 От дата: 2015-02-26 2015-03-04 09:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-02-26 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-02-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-02-26 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-02-26 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-02-26 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-02-26 2016-01-19 00:00:00

<-- Обратно към поръчки