Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ Доставка на пакетирани хранителни продукти, хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, консервирани храни, месо и месни продукти” за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-08-16 08:00:00
№ 20141205tFZv2066348

Описание:ПубликацияДата
Върната гаранция за изпълнение на договор №239/02.12.2013 год. с "Лин 1111" ЕООД 2015-03-31 15:15:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Д-р №239/02.12.2013г. с "Лин 1111" ЕООД 2015-04-02 08:00:00
Информация за изпълнен договор №237/02.12.2013г. - ЕТ"Велин Хаджиев" 2015-05-18 13:10:00
Информация за изпълнен договор №238/02.12.2013г. - ЕТ"Чино-Николай Чиновски" 2015-05-18 13:15:00
Информация за изпълнен договор №240/02.12.2013г. - "Минчев-64"ЕООД 2015-05-19 15:55:00
Договор № 237 От дата: 2013-12-02 2014-11-20 12:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:14:11
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:14:54
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:15:28
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:15:52
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:16:18
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:16:41
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:17:06
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:17:29
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:17:54
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:18:18
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:18:39
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:18:58
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:19:26
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:19:46
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:20:06
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:20:35
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:20:55
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 237 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:237 2015-05-18 16:01:27
Договор № 238 От дата: 2013-12-02 2014-11-20 12:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 14:23:55
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 14:25:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2014-12-18 13:45:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2014-11-30 13:55:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2015-02-20 08:28:27
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2015-02-20 08:29:08
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 10:45:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 10:50:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2015-04-17 08:10:00
Плащане по договор №: 238 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:238 2015-05-18 16:02:42
Договор № 239 От дата: 2013-12-02 2014-11-20 12:00:00
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 11:59:18
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 12:00:08
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 12:00:31
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 12:01:17
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 12:01:38
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 12:02:03
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-01-20 12:02:28
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 11:05:18
Плащане по договор №: 239 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 11:05:58
Договор № 240 От дата: 2013-12-02 2014-11-20 12:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2014-11-20 16:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:26:16
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:27:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:27:37
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:27:58
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:28:19
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:28:40
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:36:14
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:36:48
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:37:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:39:11
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:40:52
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:41:24
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:41:56
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:42:21
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:42:44
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:43:05
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:43:28
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:43:54
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:44:19
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:44:45
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:45:14
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:45:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:45:56
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:46:17
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:46:40
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:47:02
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:47:22
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:47:43
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:48:08
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:48:29
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:48:51
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:49:12
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:49:35
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:50:01
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:50:20
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:50:46
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:51:06
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-01-19 15:51:26
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-04-16 10:54:06
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 240 От дата: 2013-12-02 2015-05-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:240 2015-05-18 16:04:38

<-- Обратно към поръчки