Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-04-10 00:00:00
№ 20141205VldJ2188493

Описание:ПубликацияДата
Допълнителни споразумения 2015-09-09 08:15:00
Информация за върнати гаранции за изпълнен договор 2015-09-25 09:05:00
Покана за получаване на оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор 2015-09-25 14:20:00
Информация за изплнение на договор № 260/17.09.2014 год. с "АА Медикъл България" ООД 2015-09-30 13:05:00
Информация за изпълнение на договор №209/01.09.2014 год. с "Диасистемс" ЕООД 2015-09-30 13:10:00
Информация за изпълнение на договор №213/01.09.2014 год. с "Бг Мед" ООД 2015-09-30 13:10:00
Информация за изпълнен договор №256/15.09.2014 год с "Лаб Диагностика" ООД 2015-09-30 13:15:00
Информация за изпълнение на договор №216/01.09.2014 год. с "Медимаг-МС" ООД 2015-09-30 13:20:00
Информация за изпълнение на договор №230/01.09.2014 год. с "Перфект Медика" ООД 2015-09-30 13:25:00
Информация за изпълнение на договор № 246/01.09.2014 год. със "Софбиолайф" ООД 2015-09-30 13:25:00
Информация за изпълнението на договор №215 от 01.09.2014 год. с "Хелмед България" ЕООД 2015-10-21 13:55:00
Информация за изпълнението на договор №229 от 01.09.2014 год. с "Чардаклиев" ЕООД 2015-10-21 13:55:00
Информация за изпълнението на договор №226 от 01.09.2014 год. с "Унифарм" АД 2015-10-21 14:05:00
Информация за изпълнението на договор №245 от 01.09.2014 год. със "Софарма Трейдинг" АД 2015-10-21 14:20:00
Информация за изпълнението на договор №232 от 01.09.2014 год. с "Медилаб" ЕООД 2015-10-21 14:20:00
Информацията за изпълнението на договор №244 от 01.09.2014 год. с "Медитрейд" ЕООД 2015-10-21 14:30:00
Информация за изпълнението на договор №212 от 01.09.2014 год. с "Медикалпарк" ЕООД 2015-10-21 14:35:00
Информация за изпълнението на договор №247 от 01.09.2014 год. с "Марвена М" ООД 2015-10-21 14:45:00
Информация за изпълнението договор №231 от 01.09.2014 год. с "Интер Бизнес 91" ЕООД 2015-10-21 14:55:00
Информация за изпълнението на договор №211 от 01.09.2014 год. с "Булмар МЛ" ООД 2015-10-21 15:05:00
Информация за изпълнението на договор №224 от 01.09.2014 год. с "Бикомед" ООД 2015-10-21 15:05:00
Информация за изпълнението на договор №225 от 01.09.2014 год. с "АА Медикъл България" ООД 2015-10-21 15:10:00
Информация за върнат оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор 2015-10-26 15:05:00
Информация за изпълнението на договор №264 от 17.09.2014 със Софарма Трейдинг АД 2015-10-27 08:40:00
Информация за върнат оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор 2015-10-29 10:35:00
Информация за върнат оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор №230/01.09.2014 год. 2015-11-02 08:25:00
Информация за изпълнението на договор №210 от 01,09,2014 с Топ Диагностика ООД 2015-11-11 09:35:00
Информация за изпълнението на договор №234 от 01.09.2014 год. с "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД 2015-11-11 09:40:00
Информация за върнати гаранции за изпълнение на договор 2016-02-03 08:30:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 223/01.09.2014 год. с "Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2016-02-10 10:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 217/01.09.2014 год. с "Медконсултинг" ООД 2016-03-23 11:10:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №214/01.09.2014 год. с "Медикъл Имидж" ООД 2016-03-23 11:15:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №220/01.09.2014 год. с "Емония Фарматех България" ЕООД 2016-03-23 11:25:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №222/01.09.2014 год. с "Елта 90 М" ООД 2016-03-23 11:30:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №219/01.09.2014 год. с "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД 2016-03-23 11:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №208/01.09.2014 год. с "Истлинк България" ООД 2016-03-23 11:45:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 221/01.09.2014 год. с "Електро Мед България" ЕООД 2016-03-24 08:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №218/01.09.2014 год. с "Химтекс" ООД 2016-03-24 08:40:00
Информация за върнати гаранции за изпълнение на договори 2016-03-24 10:10:00
Договор № 208 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 208 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 208 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 208 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 16:24:58
Плащане по договор №: 208 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 208 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 208 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 208 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 208 От дата: 2014-09-01 2015-10-19 09:30:00
Плащане по договор №: 208 От дата: 2014-09-01 2015-12-18 00:00:00
Договор № 209 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 12:00:00
Плащане по договор №: 209 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 209 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 209 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 209 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 209 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 209 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 209 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 209 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 209 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Договор № 210 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 13:00:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 210 От дата: 2014-09-01 2015-11-20 00:00:00
Договор № 211 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 11:07:12
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 211 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Договор № 212 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 09:35:00
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 212 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Договор № 213 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 13:00:00
Плащане по договор №: 213 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 13:17:57
Плащане по договор №: 213 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 213 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 213 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 213 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Договор № 215 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 10:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 16:32:38
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 215 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Договор № 216 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 13:00:00
Плащане по договор №: 216 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 13:14:06
Плащане по договор №: 216 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 13:14:27
Плащане по договор №: 216 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 216 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 216 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 216 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Договор № 217 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 15:00:00
Плащане по договор №: 217 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 217 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 217 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Договор № 218 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 16:31:49
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 218 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Договор № 219 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 10:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2014-11-28 09:45:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 219 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Договор № 220 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 11:15:22
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 220 От дата: 2014-09-01 2015-12-03 00:00:00
Договор № 221 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 09:30:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 13:25:34
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 13:26:09
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 221 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Договор № 222 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 13:05:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 10:58:13
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 11:08:38
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 11:09:18
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 11:09:40
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 222 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Договор № 223 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:33:18
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:33:43
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:34:05
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:34:32
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:34:57
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:35:22
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 223 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Договор № 224 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 224 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Договор № 225 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 225 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Договор № 226 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 11:33:50
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 11:34:20
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 226 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Договор № 229 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 13:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 15:53:02
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 229 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Договор № 230 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:28:46
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:29:26
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:30:03
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 230 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Договор № 231 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 231 От дата: 2014-09-01 2016-03-10 00:00:00
Договор № 232 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 13:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 232 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Договор № 234 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 14:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:37:15
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 10:20:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2015-11-20 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 234 От дата: 2014-09-01 2016-04-04 00:00:00
Договор № 244 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 11:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 11:24:03
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 11:24:36
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 244 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Договор № 245 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 13:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:39:46
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:40:15
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:40:52
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:41:15
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:43:36
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:54:08
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:54:45
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:55:17
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:55:50
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:56:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:56:49
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-01-19 14:57:37
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 12:25:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-02-17 12:25:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-02-18 12:30:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-02-18 12:30:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 12:15:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 12:16:25
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 245 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Договор № 246 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 13:00:00
Договор № 247 От дата: 2014-09-01 2014-11-20 13:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2014-12-19 16:49:11
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 13:12:10
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 13:12:33
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-01-20 13:13:07
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-02-19 14:02:36
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 247 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Договор № 260 От дата: 2014-09-17 2014-11-20 10:00:00
Договор № 214 От дата: 2014-09-01 2014-09-01 00:00:00
Плащане по договор №: 214 От дата: 2014-09-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 214 От дата: 2014-09-01 2015-04-16 00:00:00
Плащане по договор №: 214 От дата: 2014-09-01 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 214 От дата: 2014-09-01 2015-10-20 00:00:00
Договор № 256 От дата: 2014-09-15 2014-10-01 14:45:00
Плащане по договор №: 256 От дата: 2014-09-15 2014-12-08 15:20:00
Плащане по договор №: 256 От дата: 2014-09-15 2015-02-19 13:38:47
Плащане по договор №: 256 От дата: 2014-09-15 2015-04-16 11:25:03
Плащане по договор №: 256 От дата: 2014-09-15 2015-04-16 11:25:30
Плащане по договор №: 256 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Договор № 264 От дата: 2014-09-17 2014-10-01 12:25:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-01-20 12:35:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-01-20 12:35:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-04-16 11:03:58
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-05-20 16:40:25
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-06-19 16:29:33
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-08-20 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 264 От дата: 2014-09-17 2015-10-20 00:00:00

<-- Обратно към поръчки