Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки / “Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции”

Покани за провеждане на преговори до "Пълмед Инженеринг" АД и "Елпак Лизинг" ЕООД

Дата: 2016-08-09 12:00:00

Описание:



Документи
14322016091208_ПОКАНА ЕЛПАК ЛИЗИНГ.PDF
14392016091208_ПЪЛМЕД ИНЖЕНЕРИНГ АД ПОКАНА.PDF
14452016091208_Д О Г О В О Р-проект-абонм.-Приложение №4.docx
14482016091208_Декларация за приемане условията в проекта на договор-Образец 2.docx
14512016091208_Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Образец № 4.docx
15002016091208_Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 3.docx
15092016091208_Представяне на участника-Образец №1.doc
15162016091208_техн.спецификация -Приложение №1.xls
15232016091208_Техническо предложение-Приложение №2.doc
15262016091208_Ценово предложение - Приложение № 3.xlsx

<-- Обратно към поръчката