Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-05-18 16:19:30
№ 20200518rJoZ3655426

Описание:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №273/18.05.2020 Г. 2020-05-20 17:03:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-05-20 17:05:00
Документация за участие 2020-05-20 17:36:00
Протокол №2/29.06.2020 год. от работата на комисията 2020-06-29 17:08:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-07-28 16:48:00
Съобщение за провеждане на жребий 2020-08-17 13:02:00
Протокол №1/26.06.2020 год. от работата на комисията 2020-08-24 18:15:00
Протокол №3/28.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-24 18:17:00
Протокол №4/31.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-24 18:18:00
Протокол №5/14.08.2020 год. от работата на комисията 2020-08-24 18:20:00
Протокол №6/19.08.2020 год. от работата на комисията 2020-08-24 18:21:00
Окончателен доклад 2020-08-24 18:23:00
Решение №508/24.08.2020 год. 2020-08-24 18:25:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-09-14 14:56:00
Решение №661/14.09.2020 год. 2020-09-14 15:44:00
Решение №671/17.09.2020 год. 2020-09-17 16:19:00
Решение №720/02.10.2020 г. 2020-10-02 17:47:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-10-08 15:57:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-10-23 16:06:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-06 16:51:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-09 18:10:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-09 19:39:00
Решение №897/18.11.2020 год. 2020-11-18 16:55:00
Решение №898/18.11.2020 год. 2020-11-18 16:56:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-12-11 16:33:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-11 16:44:00
Обявление за възложена поръчка 2021-02-04 17:13:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №340/08.10.2020 год. с “Медитрейд" ЕООД 2022-08-12 14:50:00
Договор № 324 От дата: 2020-10-07 2020-11-06 16:53:00
Договор № 325 От дата: 2020-10-07 2020-11-06 17:02:00
Договор № 326 От дата: 2020-10-07 2020-11-06 17:07:00
Договор № 327 От дата: 2020-10-07 2020-11-06 17:13:00
Договор № 328 От дата: 2020-10-07 2020-11-06 17:18:00
Договор № 329 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 18:29:00
Договор № 330 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 18:35:00
Договор № 331 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 18:40:00
Договор № 332 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 18:49:00
Договор № 333 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 18:57:00
Договор № 334 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 19:07:00
Договор № 335 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 19:19:00
Договор № 336 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 19:28:00
Договор № 337 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 21:03:00
Договор № 338 От дата: 2020-10-07 2020-11-09 21:11:00
Договор № 340 От дата: 2020-10-08 2020-11-09 21:15:00
Договор № 341 От дата: 2020-10-08 2020-11-09 21:19:00
Договор № 342 От дата: 2020-10-08 2020-11-09 21:24:00
Договор № 344 От дата: 2020-10-13 2020-11-09 21:29:00
Договор № 361 От дата: 2020-11-10 2020-12-11 16:47:00
Договор № 1 От дата: 2021-01-04 2021-02-04 17:18:00
Договор № 2 От дата: 2021-01-04 2021-02-04 17:23:00
Договор № 17 От дата: 2021-01-19 2021-02-04 17:26:00

<-- Обратно към поръчки