Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-04-13 18:48:15
№ 20200413UQyh3594157

Описание:

„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №203/13.04.2020 г. 2020-04-16 13:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-04-16 13:31:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2020-04-17 22:25:00
Протокол №2/01.06.2020 год. от работата на комисията 2020-06-01 16:55:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-07-07 16:02:00
Съобщение за провеждане на жребий 2020-08-03 11:33:00
Протокол №1/29.05.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:42:00
Протокол №3/07.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:44:00
Протокол №4/10.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:46:00
Протокол №5/31.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:48:00
Протокол №6/05.08.2020 год. от работата на комисията 2020-08-10 16:50:00
Окончателен доклад 2020-08-10 16:53:00
Решение №479/10.08.2020 год. 2020-08-10 16:55:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-09-01 16:57:00
Решение №662/14.09.2020 год. 2020-09-14 15:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-02 18:55:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-10-05 16:32:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-23 14:56:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-26 17:07:00
Договор № 259 От дата: 2020-09-01 2020-10-02 19:00:00
Договор № 302 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 14:59:00
Договор № 303 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:03:00
Договор № 304 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:08:00
Договор № 305 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:29:00
Договор № 306 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:34:00
Договор № 307 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:39:00
Договор № 308 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:44:00
Договор № 309 От дата: 2020-09-23 2020-10-23 15:49:00
Договор № 310 От дата: 2020-09-23 2020-10-26 17:09:00
Договор № 311 От дата: 2020-09-23 2020-10-26 17:15:00
Договор № 312 От дата: 2020-09-23 2020-10-26 17:20:00
Договор № 318 От дата: 2020-09-29 2020-10-26 17:31:00
Договор № 319 От дата: 2020-09-29 2020-10-26 17:37:00
Договор № 320 От дата: 2020-09-30 2020-10-26 17:42:00
Договор № 321 От дата: 2020-09-30 2020-10-26 18:06:00

<-- Обратно към поръчки