Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-27 16:14:00
№ 20200309MHJz3517614

Описание:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД“


ПубликацияДата
Становище от Агенция по обществени поръчки за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП с изх.№КСИ-66 (1 епап) 2020-03-27 16:19:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №176/27.03.2020 Г. 2020-03-30 14:51:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-03-30 15:01:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2020-04-01 15:39:00
Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232-2 етап 2020-04-10 18:48:00
Решение за одобряване на обявление за изменение 2020-04-13 17:13:00
Техническа спецификация- Приложение №2 2020-04-15 12:57:00
Разяснение по условията на процедурата 2020-04-27 09:56:00
Протокол №2/08.06.2020 год. от работата на комисията 2020-06-08 18:20:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-06-30 16:22:00
Съобщение за провеждане на жребий 2020-07-30 16:04:00
Съобщение за провеждане на жребий 2020-08-10 17:41:00

<-- Обратно към поръчки