Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-27 16:14:00
№ 20200309MHJz3517614

Описание:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД“


ПубликацияДата
Становище от Агенция по обществени поръчки за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП с изх.№КСИ-66 (1 епап) 2020-03-27 16:19:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №176/27.03.2020 Г. 2020-03-30 14:51:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2020-03-30 15:01:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2020-04-01 15:39:00
Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232-2 етап 2020-04-10 18:48:00
Решение за одобряване на обявление за изменение 2020-04-13 17:13:00
Техническа спецификация- Приложение №2 2020-04-15 12:57:00
Разяснение по условията на процедурата 2020-04-27 09:56:00
Протокол №2/08.06.2020 год. от работата на комисията 2020-06-08 18:20:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-06-30 16:22:00
Съобщение за провеждане на жребий 2020-07-30 16:04:00
Съобщение за провеждане на жребий 2020-08-10 17:41:00
Протокол №1/05.06.2020 год. от работата на комисията 2020-08-13 18:34:00
Протокол №3/17.06.2020 год. от работата на комисията 2020-08-13 18:35:00
Протокол №4/30.06.2020 год. от работата на комисията 2020-08-13 18:36:00
Протокол №5/03.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-13 18:37:00
Протокол №6/30.07.2020 год. от работата на комисията 2020-08-13 18:39:00
Протокол №7/03.08.2020 год. от работата на комисията 2020-08-13 18:40:00
Протокол №8/12.08.2020 год. от работата на комисията 2020-08-13 18:41:00
Окончателен доклад 2020-08-13 18:43:00
Решение №491/13.08.2020 год. 2020-08-13 18:44:00
Решение №531/31.08.2020 год. 2020-08-31 16:15:00
Решение №544/02.09.2020 год. 2020-09-02 15:21:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-09-08 10:55:00
Решение №686/21.09.2020 год. 2020-09-21 16:32:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-09-28 17:47:00
Решение №721/02.10.2020 г. 2020-10-02 17:49:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-10-12 16:51:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-12 16:53:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-10-23 16:19:00
Обявление за възложена поръчка 2020-11-16 15:48:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №345/13.10.2020 год. с “Б.Браун Медикал” ЕООД 2022-01-04 13:57:00
Договор № 278 От дата: 2020-09-14 2020-10-12 17:02:00
Договор № 279 От дата: 2020-09-14 2020-10-12 17:51:00
Договор № 280 От дата: 2020-09-14 2020-10-12 17:55:00
Договор № 281 От дата: 2020-09-14 2020-10-12 18:00:00
Договор № 282 От дата: 2020-09-14 2020-10-12 18:04:00
Договор № 283 От дата: 2020-09-14 2020-10-12 18:08:00
Договор № 289 От дата: 2020-09-17 2020-10-12 18:16:00
Договор № 290 От дата: 2020-09-17 2020-10-12 18:19:00
Договор № 291 От дата: 2020-09-17 2020-10-12 18:23:00
Договор № 292 От дата: 2020-09-18 2020-10-12 18:26:00
Договор № 293 От дата: 2020-09-18 2020-10-12 18:46:00
Договор № 315 От дата: 2020-09-25 2020-10-12 18:49:00
Договор № 339 От дата: 2020-10-08 2020-10-12 18:53:00
Договор № 345 От дата: 2020-10-13 2020-11-16 15:59:00

<-- Обратно към поръчки