Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-12-23 13:34:00
№ 20191223oRye3482053

Описание:

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД“


ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 2019-12-27 13:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2019-12-27 13:32:00
Документация за участие 2019-12-27 13:39:00
Разяснение по условията на процедурата 2020-01-16 14:12:00
Протокол №2/10.02.2020 год. от работата на комисията 2020-02-10 13:00:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2020-02-18 16:13:00
Протокол №1/07.02.2020 год. от работата на комисията 2020-03-16 16:55:00
Протокол №3/18.02.2020 год. от работата на комисията 2020-03-16 16:57:00
Протокол №4/21.02.2020 год. от работата на комисията 2020-03-16 16:59:00
Протокол №5/06.03.2020 год. от работата на комисията 2020-03-16 17:01:00
Протокол №6/16.03.2020 год. от работата на комисията 2020-03-16 17:03:00
Окончателен доклад 2020-03-16 17:05:00
Решение №153/16.03.2020 год. 2020-03-16 17:07:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-04-06 11:53:00
Решение №211/15.04.2020 год. 2020-04-15 14:39:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2020-05-04 15:48:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-04 16:11:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-26 16:19:00
Договор № 115 От дата: 2020-05-04 2020-06-04 16:24:00
Договор № 117 От дата: 2020-05-05 2020-06-04 16:43:00
Договор № 118 От дата: 2020-05-05 2020-06-04 16:52:00
Договор № 119 От дата: 2020-05-05 2020-06-04 16:59:00
Договор № 148 От дата: 2020-05-29 2020-06-26 16:23:00

<-- Обратно към поръчки