Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-02-19 19:08:19
№ 20190219eaYo3339187

Описание:ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ №115/19.02.2019 Г. 2019-02-22 16:31:00
ОБЯВЛЕНИЕ 2019-02-22 16:33:00
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2019-02-22 16:34:00
Разяснение 2019-03-15 14:08:00
Протокол №2/15.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-15 17:31:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-07-03 16:16:00
Съобщение за провеждане на жребий 2019-07-17 11:45:00
Протокол №1/29.03.2019 год. от работата на комисията 2019-07-22 15:29:00
Протокол №3/29.05.2019 год. от работата на комисията 2019-07-22 15:31:00
Протокол №4/08.07.2019 год. от работата на комисията 2019-07-22 15:36:00
Протокол №5/17.07.2019 год. от работата на комисията 2019-07-22 15:40:00
Протокол №6/19.07.2019 год. от работата на комисията 2019-07-22 15:42:00
Окончателен доклад от 22.07.2019 год. 2019-07-22 15:47:00
Решение № 384/22.07.2019 год. 2019-07-22 15:49:00
РЕШЕНИЕ №410/07.08.2019 Г. 2019-08-07 16:02:00
Обявление за възложена поръчка - частично прекратяване 2019-08-09 17:56:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-24 17:01:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-30 14:00:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-30 14:42:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-04 13:15:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-04 13:59:00
Обявление за изменение 2019-10-07 12:51:00
Обявление за изменение 2019-10-07 12:54:00
Обявление за изменение 2019-10-07 12:57:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-11 12:56:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-11 13:08:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-06 13:52:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-24 13:01:00
Договор № 196 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 17:04:00
Договор № 213 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 17:09:00
Договор № 214 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 17:12:00
Договор № 215 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 17:18:00
Договор № 216 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 17:22:00
Договор № 217 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 17:27:00
Договор № 218 От дата: 2019-08-30 2019-09-24 17:31:00
Договор № 219 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 14:06:00
Договор № 220 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 14:09:00
Договор № 221 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 14:13:00
Договор № 222 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 14:24:00
Договор № 223 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 14:29:00
Договор № 224 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 14:34:00
Договор № 225 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 14:57:00
Договор № 226 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 15:01:00
Договор № 227 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 15:10:00
Договор № 228 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 15:15:00
Договор № 229 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 15:24:00
Договор № 230 От дата: 2019-08-30 2019-09-30 15:34:00
Договор № 231 От дата: 2019-09-04 2019-10-04 13:20:00
Договор № 232 От дата: 2019-09-04 2019-10-04 13:24:00
Договор № 233 От дата: 2019-09-04 2019-10-04 13:41:00
Договор № 234 От дата: 2019-09-04 2019-10-04 13:47:00
Договор № 235 От дата: 2019-09-04 2019-10-04 14:02:00
Договор № 236 От дата: 2019-09-04 2019-10-04 14:11:00
Договор № 239 От дата: 2019-09-12 2019-10-04 14:17:00
Договор № 246 От дата: 2019-09-25 2019-11-11 12:59:00
Договор № 257 От дата: 2019-10-15 2019-11-11 13:11:00
Договор № 297 От дата: 2019-12-12 2020-01-06 13:56:00
Договор № 25 От дата: 2020-01-27 2020-02-24 13:04:00

<-- Обратно към поръчки