Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-28 16:54:00
№ 20190124xbkg3292753

Описание:Документи
49532019281601_Решение-54-24.01.2019.pdf
50382019281601_обявление-консумативи-24.01.2019.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“ 2019-01-29 16:29:00
Разяснение 2019-02-08 15:48:00
Разяснение 2019-02-20 16:47:00
Протокол №2/11.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-11 16:52:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-05-23 12:57:00
Протокол №1/06.03.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:26:00
Протокол №3/23.05.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:28:00
Протокол №4/29.05.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:30:00
Протокол №5/01.07.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:32:00
Окончателен доклад от 01.07.2019 год. 2019-07-01 16:33:00
Решение № 354/01.07.2019 год. 2019-07-01 16:35:00
Решение № 370/17.07.2019 год. 2019-07-17 14:16:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2019-07-22 13:22:00

<-- Обратно към поръчки