Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-28 16:54:00
№ 20190124xbkg3292753

Описание:Документи
49532019281601_Решение-54-24.01.2019.pdf
50382019281601_обявление-консумативи-24.01.2019.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“ 2019-01-29 16:29:00
Разяснение 2019-02-08 15:48:00
Разяснение 2019-02-20 16:47:00
Протокол №2/11.04.2019 год. от работата на комисията 2019-04-11 16:52:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2019-05-23 12:57:00
Протокол №1/06.03.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:26:00
Протокол №3/23.05.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:28:00
Протокол №4/29.05.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:30:00
Протокол №5/01.07.2019 год. от работата на комисията 2019-07-01 16:32:00
Окончателен доклад от 01.07.2019 год. 2019-07-01 16:33:00
Решение № 354/01.07.2019 год. 2019-07-01 16:35:00
Решение № 370/17.07.2019 год. 2019-07-17 14:16:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване 2019-07-22 13:22:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-29 13:07:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-29 13:46:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-11 18:25:00
Обявление за изменение 2019-10-07 11:37:00
Обявление за изменение 2019-10-07 11:39:00
Обявление за изменение 2019-10-07 11:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №172/05.08.2019 год. с „Електро Мед България" ЕООД 2019-11-18 15:49:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №170/05.08.2019 год. с „Медицинска Техника Инженеринг" ООД 2019-12-09 14:05:00
Договор № 159 От дата: 2019-07-26 2019-08-29 13:11:00
Договор № 164 От дата: 2019-08-01 2019-08-29 13:18:00
Договор № 166 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:24:00
Договор № 167 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:28:00
Договор № 168 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:32:00
Договор № 169 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:37:00
Договор № 170 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:49:00
Договор № 171 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:54:00
Договор № 172 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 13:58:00
Договор № 173 От дата: 2019-08-05 2019-08-29 14:03:00
Договор № 174 От дата: 2019-08-06 2019-08-29 14:07:00
Договор № 177 От дата: 2019-08-08 2019-08-29 14:34:00
Договор № 181 От дата: 2019-08-09 2019-08-29 14:38:00
Договор № 182 От дата: 2019-08-12 2019-09-11 18:28:00
Договор № 183 От дата: 2019-08-13 2019-09-11 18:32:00
Договор № 184 От дата: 2019-08-14 2019-09-11 18:36:00
Договор № 185 От дата: 2019-08-14 2019-09-11 18:41:00
Договор № 186 От дата: 2019-08-14 2019-09-11 18:47:00
Договор № 187 От дата: 2019-08-14 2019-09-11 18:54:00

<-- Обратно към поръчки