Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-11 17:13:00
№ 20190109mtIe3264906

Описание:Документи
09112019111701_Решение-14-09.01.2019.pdf
09202019111701_обявление-импланти-09.01.2019.pdf
09302019111701_Документация-1 стр..pdf
11072019111701_документация-импланти-09.01.2019.doc
11222019111701_Техническа спецификация импланти - Приложение №2.xlsx
12222019111701_ЕЕДОП-Приложение №5.doc
13372019111701_espd-request-ЕЕДОП-Приложение №5-1.zip
13562019111701_Прогнозна стойност импланти приложение № 11-09.01.2019.xlsx

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценовите параметри 2019-02-28 16:57:00
Протокол №1/19.02.2019 год. от работата на комисията 2019-03-13 13:26:00
Протокол №2/28.02.2019 год. от работата на комисията 2019-03-13 13:34:00
Протокол №3/06.03.2019 год. от работата на комисията 2019-03-13 13:39:00
Протокол №4/12.03.2019 год. от работата на комисията 2019-03-13 13:41:00
Утвърден доклад на 13.03.2019 год. 2019-03-13 13:45:00
Решение № 167/13.03.2019 год. 2019-03-13 13:47:00
Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване за СОП№№1,2,3,4,5,6,7,8,11 и 12 2019-03-29 13:32:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-03 10:41:00
Договор № 73 От дата: 2019-04-05 2019-05-03 10:44:00
Договор № 81 От дата: 2019-04-16 2019-05-03 10:54:00

<-- Обратно към поръчки