Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-03-27 16:46:37
№ 20170319bDuW2907163

Описание:Документи
49402017271603_1 стр документация консумативи.PDF
49442017271603_документация-мед.консумативи -21032017.doc
49482017271603_ЕЕДОП - приложение №4.doc
49582017271603_обявление-мед.консумативи-21.03.2017г-1.pdf
50032017271603_прогнозна стойност МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2017 - Приложение №10.xls
50102017271603_Решение за откриване на процедура медицински консумативи реактиви.PDF
50242017271603_Техническа спецификация - приложение №2.xls

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и актуализирана техническа спецификация 2017-04-13 11:40:00
Разяснение по условията на обществената поръчка - 20.04.2017 год. 2017-04-20 13:55:00
Протокол №2 2017-05-29 14:50:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2017-06-27 16:00:00
Протокол №1 2017-07-26 19:00:00
Протокол №3 2017-07-26 19:00:00
Протокол №4 2017-07-26 19:05:00
Протокол №5 2017-07-26 19:05:00
Протокол №6 2017-07-26 19:10:00
Протокол №7 2017-07-26 19:10:00
Окончателен доклад 2017-07-26 19:15:00
Решение №229/26.07.2017г. 2017-07-26 19:20:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично 2017-08-16 17:30:00
Решение №254/25.08.2017 год. 2017-08-25 12:40:00
Решение №279/07.09.2017 год. 2017-09-08 12:45:00
Обявление за възложена поръчка - прекратяване частично за СОП №139 2017-09-13 14:05:00
Обявление за възложена поръчка 2017-09-25 10:50:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 11:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 12:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 13:25:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 13:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 14:15:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-02 14:40:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-25 15:15:00
Договор № 594 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 10:55:00
Договор № 593 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 10:55:00
Договор № 592 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:00:00
Договор № 591 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:05:00
Договор № 590 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:10:00
Договор № 589 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:10:00
Договор № 588 От дата: 2017-08-30 2017-09-25 11:20:00
Договор № 595 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:35:00
Договор № №596 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:35:00
Договор № 597 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:40:00
Договор № 598 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:45:00
Договор № 599 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 11:45:00
Договор № 600 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 12:50:00
Договор № 609 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 12:55:00
Договор № 610 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 12:55:00
Договор № 611 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:00:00
Договор № 612 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:00:00
Договор № 613 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:05:00
Договор № 614 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:25:00
Договор № 615 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:30:00
Договор № 616 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:30:00
Договор № 617 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:35:00
Договор № 618 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:45:00
Договор № 619 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:45:00
Договор № 620 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:50:00
Договор № 621 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 13:55:00
Договор № 622 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:15:00
Договор № 623 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:20:00
Договор № 624 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:20:00
Договор № 625 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:20:00
Договор № 626 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:25:00
Договор № 627 От дата: 2017-08-30 2017-10-02 14:30:00
Договор № 628 От дата: 2017-08-31 2017-10-02 14:30:00
Договор № 629 От дата: 2017-08-31 2017-10-02 14:40:00
Договор № 632 От дата: 2017-09-14 2017-10-02 14:45:00
Договор № 635 От дата: 2017-09-21 2017-10-02 14:45:00
Договор № №651 От дата: 2017-10-18 2017-10-25 15:20:00

<-- Обратно към поръчки