Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Доставка на пакетирани хранителни продукти, яйца и мазнини, хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, консервирани храни, месо и месни продукти ” за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян

Договор №: 27 От: 2015-01-09

Контрагент: "Ед енд ди корпорейшън" ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 69207.51 лв.

Пояснение:

Настоящият договор влиза в сила на дата 20.02.2015 год.


ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-05-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-06-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-07-17 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-08-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-09-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-10-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-11-20 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2015-12-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-01-19 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-02-18 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-04-04 00:00:00
Плащане по Договор №: 27 От: 2015-01-09 2016-04-04 00:00:00

<-- Обратно към поръчката